صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هاپروفایل اساتید درباره ماتماس با ماEnglish
اخبار > اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل


  چاپ        ارسال به دوست

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل

ردیف نام خانوادگی نام کد ملی رشته معرفی شده 
1 اكبري فاطمه 5070132164 دیپلماسی
2 اميدي ليلا 3920524705 دیپلماسی
3 بستامي سپيده 4060008621 دیپلماسی
4 جعفري نيلوفر 17614244 دیپلماسی
5 حاجلو زهرا 311260829 دیپلماسی
6 حاجي پور بهاره 1960370731 دیپلماسی
7 حسن پور  طاهره 1730170390 دیپلماسی
8 داشاب مژگان 4260243144 دیپلماسی
9 رشوند ريحانه 440599921 دیپلماسی/مطالعات
10 زهيري كيا ناهيد 1741659051 دیپلماسی
11 ساچمه مهرنوش 14289806 دیپلماسی/مطالعات
12 صدوقي زهرا 2281206815 دیپلماسی
13 طالقاني  محدثه 4310996264 دیپلماسی
14 طهماسب زاده كبريا هانيه 18814123 دیپلماسی
15 عزتي مليحه 780639464 دیپلماسی
16 قاسمي مريم 19323239 دیپلماسی
17 كوناني مرجان 4190390781 دیپلماسی
18 گلي نجف ابادي  مينا 1080419721 دیپلماسی
19 گودرزي تله جردي معصومه 4120518299 دیپلماسی
20 محمدي زهرا 610218281 دیپلماسی
21 محمدي فاطمه 4490346972 دیپلماسی/مطالعات
22 مدني زينب 2940091501 دیپلماسی
23 معماريان يگانه 923984240 دیپلماسی/مطالعات
24 موسي نژاداطاقوري  بهناز 2700211987 دیپلماسی/مطالعات
25 نبي  نسرين 1272269906 دیپلماسی
26 نورمحمدي ريحانه 653219415 دیپلماسی
27 هاشمي سيده امنه 6620038735 دیپلماسی
28 ولي پورشيخي مريم 4180109360 دیپلماسی
29 ولينژاد  هانيه 4850121403 دیپلماسی
30 يزدانخواه مونا 923196684 دیپلماسی
31 احدي شهري رضا  922617902 دیپلماسی
32 ازاد يوسف 4160359639 دیپلماسی
33 اژدري اميرحسين 1742191975 دیپلماسی
34 اسلامي رضا  5240192383 دیپلماسی
35 اصلاني حامد 19773056 دیپلماسی
36 افشاني مجيد 12412031 دیپلماسی/مطالعات
37 بازدار علي  3920357711 دیپلماسی
38 باقري داناجهزداني احسان 311280609 دیپلماسی
39 بالاخيلي امير 2240092297 دیپلماسی
40 بهادرپور احمد 3240756269 دیپلماسی/مطالعات
41 پارسه كامبيز 3330300035 دیپلماسی
42 پدرام مرتضي 1272126511 دیپلماسی
43 جلائي ابوالفضل 1272362035 دیپلماسی/مطالعات
44 جهان سري امين 1360241507 دیپلماسی
45 جوانشير  امين 2740666799 دیپلماسی/مطالعات
46 حسني پيمان 4270937221 دیپلماسی
47 حسني فرشيد 4900030325 دیپلماسی
48 داودي سهند 1741942111 دیپلماسی
49 ذوالفقاري مجتبي 3860260022 دیپلماسی/مطالعات
50 رجائي ستار 920831478 دیپلماسی
51 ساكي رحيم 4071804564 دیپلماسی
52 سروش احمدرضا  560026633 دیپلماسی
53 سليمي منشادي محمدمهدي 4460102234 دیپلماسی
54 سهيلي مسعود 5150030562 دیپلماسی/مطالعات
55 شيرزاد اميرحسين 2080606271 دیپلماسی
56 صالحي يگانه مهرداد 5550134055 دیپلماسی
57 صحرائي ارش  3350179517 دیپلماسی
58 صفائي پور صدرا 4570093541 دیپلماسی
59 ضاربي ميلاد 2610105551 دیپلماسی
60 عبدل نوري مجتبي 2909955885 دیپلماسی
61 عزيزخاني عباس 4400106942 دیپلماسی
62 عيسي زاده مقدم اسبو پيمان 1630103901 دیپلماسی
63 فدائي ملوانلو  رضا  820207144 دیپلماسی
64 فراهاني  فرهاد 3920784375 دیپلماسی
65 فرهنگيان عارف 3350221939 دیپلماسی
66 قاسمي ميثم 19669402 دیپلماسی
67 قرباني بهمن 2650036648 دیپلماسی
68 كريمي فريد 520972376 دیپلماسی
69 كريمي مسعود 520489624 دیپلماسی
70 كشاورزي  صادق 3540123512 دیپلماسی
71 كهترپور  مهدي 2640072201 دیپلماسی
72 لطفي سينا 311010563 دیپلماسی
73 محسني فرد پدرام 1050592026 دیپلماسی
74 مختاري مجيد 4060462047 دیپلماسی/مطالعات
75 مددي احمد 6660065849 دیپلماسی
76 ملكي فرشاد 3950391630 دیپلماسی
77 مهدي زاده روح اله  4190055956 دیپلماسی
78 مهدي زاده ناييني  محمدمحسن 1240067429 دیپلماسی/مطالعات
79 موسوي سيداحسان 1272038521 دیپلماسی/مطالعات
80 ميرزايي  وحيد 4310161723 دیپلماسی
81 ميرزايي ملااحمد علي  84137959 دیپلماسی/مطالعات
82 نصري نصرابادي  امين 1130040488 دیپلماسی
83 نورعلي حسين 4190214175 دیپلماسی
84 نوري محمدسالار 17303966 دیپلماسی
85 نيك نظرمقدم مجتبي 1361149116 دیپلماسی
86 هاتف كاميار 1361868996 دیپلماسی
87 هاشمي ابوالفضل 12171581 دیپلماسی
88 ابراهيمي فاطمه 5560297798 مطالعات
89 ابوذري زينب 3860415344 مطالعات
90 بابازاده سميه 2580727337 مطالعات
91 جعفري اقدم  فاطمه 410113794 مطالعات
92 خاوري فاطمه زهرا  20508824 مطالعات
93 خلفي ياسمين 1742431501 مطالعات
94 درخشنده  نسيم 1742151728 مطالعات
95 ده مايسي زهرا 3720188086 مطالعات/دیپلماسی
96 رحيمي منش نرگس 4810263150 مطالعات
97 رضايي هديه 83324232 مطالعات
98 زينلي مورچه خورتي زهرا 17999219 مطالعات
99 سليمي پريسا 5140009420 مطالعات
100 سهرابي فاطمه 5550125277 مطالعات
101 شاكري مهدي پور زهره 1830316206 مطالعات
102 شايگان مريم 4610003589 مطالعات
103 صادقي فرزانه 19780427 مطالعات
104 صالح كوشالي فاطمه 17486955 مطالعات/دیپلماسی
105 صنيعي زهراسادات 19784449 مطالعات
106 صيفي محدثه 6640059657 مطالعات
107 عباسيان  ساناز 520850084 مطالعات
108 فاطميان  سيده سارا 20400934 مطالعات
109 كاسه ساز زينب 16149173 مطالعات
110 موسوي زهراالسادات 1272407101 مطالعات
111 ناصري فاطمه 880236914 مطالعات
112 نوروزي چگيني فاطمه 2300554151 مطالعات
113 هاشمي نژاداشرفي سيده مريم 922565635 مطالعات
114 هوشيار راحيل 386606730 مطالعات
115 اب پيكر  اميرمهدي 15595021 مطالعات
116 اسدي اميررضا  2400207194 مطالعات
117 اميني محمدمهدي 2280941465 مطالعات
118 انجوي اميري سيدعلي 2281580091 مطالعات
119 ايماني امير 1382268424 مطالعات
120 ايماني دارستاني عرفان 2650186577 مطالعات
121 باغبان كوچك غلامحسين 1990024912 مطالعات
122 بوشهري مصطفي 18860737 مطالعات/دیپلماسی
123 پاك  حسين 4060815454 مطالعات
124 تشنه دل  مهدي 1680115359 مطالعات
125 جعفري اسفيدواجاني علي  371501547 مطالعات
126 جمالي دزدكي مرصاد 2660219893 مطالعات
127 جمشيدي سعيد 3320123335 مطالعات
128 حريري محمدعلي  1190086980 مطالعات
129 حسن زاده سجاد 4680083123 مطالعات
130 حسيني سيدحميدرضا  480702926 مطالعات
131 حق شناس  محسن 430034954 مطالعات
132 دائي رضايي  محمد 371492335 مطالعات
133 دستجاني فراهاني ياسر 68410700 مطالعات
134 دهستاني زاد احمد 932072054 مطالعات
135 راستگو حسين 11938897 مطالعات
136 رحماني محمد 4810108236 مطالعات
137 رحيمي رضائي احمد 2400054134 مطالعات
138 زاهدنيا  احسان 780656261 مطالعات
139 شهبازي پالنگري محمد 2420499956 مطالعات
140 ضيايي فرد حسين 5040004796 مطالعات
141 عارفي دوست ماسوله محمدحسين 311809782 مطالعات
142 عبدو محمدعلي  20063652 مطالعات
143 عطازاده وردين  سجاد 1360965173 مطالعات
144 علي زاده ابوالفضل 493159789 مطالعات
145 عنايتي حميدرضا  5560346365 مطالعات
146 عيوضي سجاد 4271048364 مطالعات
147 غفاري مصطفي 1540398366 مطالعات/دیپلماسی
148 فرخ نژاد محمد 2740576439 مطالعات
149 فروغي حسن ابادي ايمان 11069309 مطالعات
150 قدسي خورده بلاغ ارمين 311576796 مطالعات
151 كرمي وحيد 3860590278 مطالعات
152 كوليوند  يونس 4180174898 مطالعات
153 محمدي پيشكناري محمدسعيد 11652901 مطالعات
154 معدلي محمدمهدي 2282398671 مطالعات
155 معصوميان محمد 371310628 مطالعات
156 مقامي عباس 2560017921 مطالعات
157 مقومي اميررضا  1362168777 مطالعات
158 مولائي فرد  محمدطاهر 4560161429 مطالعات
159 ميرابراهيمي سيدمحمدعلي  16741749 مطالعات
160 نبگاني فرهاد 1742508741 مطالعات
161 نورافكن  امين 1272278182 مطالعات
162 ويسكرمي  سينا 4850120725 مطالعات

 

 


١٢:١٠ - 1398/05/02    /    شماره : ٢٧٦٦    /    تعداد نمایش : ٢٧٩٠خروج
منوی اصلی
تازه ها
 • تفسیر قرآن کریم «شمس»
  اثر حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مصطفی بروجردی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی اجبارآمیز
  تالیف: بهادر امینیان

 • خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا
  تالیف: محمدرضا دهشیری


صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.