صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هاپروفایل اساتید درباره ماتماس با ماEnglish
برنامه امتحانات

پیش نویس برنامه امتحانات نیمسال اول 91-90

ورودی 91 رشته مطالعات منطقه ای

 

نام درس

روز امتحان

تاریخ امتحان

زمان امتحان

کلام جدید

سه شنبه

26 دی

ساعت 10/30

روش پژوهش در روابط بین الملل

چهار شنبه

27 دی

ساعت 10/30

اقتصاد سیاسی بین المللی

شنبه

30 دی

ساعت 10/30

حقوق دیپلماتیک و کنسولی

دو شنبه

2 بهمن

ساعت 10/30

نظام امنیت بین الملل

چهارشنبه

4 بهمن

ساعت 10/30

 

 ورودی 91 رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 

نام درس

روز امتحان

تاریخ امتحان

زمان امتحان

کلام جدید

سه شنبه

26 دی

ساعت 10/30

روش پژوهش در روابط بین الملل

چهار شنبه

27 دی

ساعت 10/30

اقتصاد سیاسی بین المللی

شنبه

30 دی

ساعت 10/30

حقوق سازمان های بین المللی

دو شنبه

2 بهمن

ساعت 10/30

دیپلماسی در سازمان های بین المللی

چهارشنبه

4 بهمن

ساعت 10/30

 

 ورودی 90 رشته دیپلماسی، گرایش صلح و امنیت

 

نام درس

روز امتحان

تاریخ امتحان

زمان امتحان

حقوق بشر دوستانه

سه شنبه

26 دی

ساعت 13/30

کنترل تسلیحات و خلع سلاح

چهار شنبه

27 دی

ساعت 13/30

عملیات حفظ و صلح

شنبه

30 دی

ساعت 13/30

حقوق بین الملل کیفری

دوشنبه

2 بهمن

ساعت 13/30

نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات بین المللی

چهارشنبه

4 بهمن

ساعت 13/30

 

 ورودی 90 رشته دیپلماسی، گرایش حقوق بین الملل

 

نام درس

روز امتحان

تاریخ امتحان

زمان امتحان

حقوق معاهدات بین المللی

سه شنبه

26 دی

ساعت 13/30

تحولات سازمان   ملل متحد

چهار شنبه

27 دی

ساعت 13/30

حقوق بین الملل محیط زیست

شنبه

30 دی

ساعت 13/30

حقوق بین الملل کیفری

دوشنبه

2 بهمن

ساعت 13/30

کارگزاری های تخصصی غیر اقتصادی سازمان ملل متحد

چهارشنبه

4 بهمن

ساعت
13/30

 

 ورودی 90، مطالعات منطقه ای، گرایش مطالعات اروپا

 

نام درس

روز امتحان

تاریخ امتحان

زمان امتحان

جغرافیای سیاسی

سه شنبه

26 دی

ساعت 13/30

سیاست و حکومت در اروپا (1)

چهار شنبه

27 دی

ساعت 13/30

روابط ایران و اروپا

شنبه

30 دی

ساعت 13/30

تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در اروپا

دوشنبه

2 بهمن

ساعت 13/30

سازمان های بین المللی اروپایی (1)

چهارشنبه

4 بهمن

ساعت 13/30

 

 ورودی 90، مطالعات منطقه ای، گرایش مطالعات خلیج فارس

 

نام درس

روز امتحان

تاریخ امتحان

زمان امتحان

فرهنگ ، ملیت و قومیت در خلیج فارس

سه شنبه

26 دی

ساعت 13/30

سیاست و حکومت در منطقه خلیج فارس

چهار شنبه

27 دی

ساعت 13/30

امنیت خلیج فارس و نظام بین الملل

شنبه

30 دی

ساعت 13/30

تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در خلیج فارس

دوشنبه

2 بهمن

ساعت 13/30

سمینار مسائل روز خلیج فارس

سه شنبه

3 بهمن

ساعت 13/30

تحقیق آزاد

چهارشنبه

4 بهمن

ساعت 13/30

 

 امتحان زبان دوم روز دوشنبه 91/10/18 ساعت 10 صبح

و امتحان زبان انگلیسی روز دوشنبه 91/10/20 ساعت 10 صبح

 

 برنامه امتحانات نیمسال دوم 91-90

 

ورودی 90 رشته مطالعات منطقه ای

 

نام درس

روز امتحان

تاریخ امتحان

زمان امتحان

بررسی شبهات دینی و اعتقادی

دوشنبه

91/4/5

ساعت 13:30

تحولات نظری در روابط بین الملل: جهانی شدن و منطقه گرایی

سه شنبه

91/4/6

ساعت 13:30

نظام امنیت بین المللی و منطقه ای

چهار شنبه

91/4/7

ساعت 13:30

دیپلماسی عمومی و قدرت نرم

شنبه

91/4/10

ساعت 13:30

دیپلماسی در سازمانهای بین المللی

يكشنبه

91/4/11

ساعت 13:30

حقوق ديپلماتيك و كنسولي

سه شنبه

91/4/13

ساعت 13:30

 

ورودی 90 رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی 

بررسی شبهات دینی و اعتقادی

دوشنبه

91/4/5

ساعت 13:30

تحولات نظری در روابط بین الملل: جهانی شدن و منطقه گرایی

سه شنبه

91/4/6

ساعت 13:30

سازمانهای بین المللی و موضوعات جهانی

چهارشنبه

91/4/7

ساعت 13:30

فقه سياسي

شنبه

91/4/10

ساعت 13:30

دیپلماسی در سازمانهای بین المللی

يكشنبه

91/4/11

ساعت 13:30

حقوق ديپلماتيك و كنسولي

سه شنبه

91/4/13

ساعت 13:30

 

ورودی 89 رشته دیپلماسی، گرایش صلح و امنیت

حقوق بین الملل کیفری

دوشنبه

91/4/5

ساعت 10

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد

سه شنبه

91/4/6

ساعت 10

حقوق بین الملل بشر دوستانه

چهار شنبه

91/4/7

ساعت 10

 

ورودی 89 رشته دیپلماسی، گرایش حقوق بین الملل

تحولات سازمان ملل متحد

دوشنبه

91/4/5

ساعت 10

تحولات حقوق بین الملل

سه شنبه

91/4/6

ساعت 10

نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات بین المللی

چهارشنبه

91/4/7

ساعت 10

اصول و فنون مذاکره

شنبه

91/4/10

ساعت 10

 

ورودی 89، مطالعات منطقه ای، گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری در خارورمیانه

دوشنبه

91/4/5

ساعت 10

جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا

سه شنبه

91/4/6

ساعت 10

امنیت خاورمیانه و نظام بین الملل

چهارشنبه

91/4/7

ساعت 10

 

ورودی 89، مطالعات منطقه ای، گرایش مطالعات اوراسیا

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی اوراسیا

دوشنبه

91/4/5

ساعت 10

امنیت در اوراسیا

چهارشنبه

91/4/7

ساعت 10

جامعه و فرهنگ در اوراسیا

شنبه

91/4/10

ساعت 10

منوی اصلی
تازه ها
 • تفسیر قرآن کریم «شمس»
  اثر حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مصطفی بروجردی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی اجبارآمیز
  تالیف: بهادر امینیان

 • خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا
  تالیف: محمدرضا دهشیری


صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.