صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
دروس پیش نیاز

کد درس

 

دروس پيشنياز رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 

شماره درس

 

تعداد واحد

002

کارورزی1 (IT)

73002

1

کارورزی2 (مقدمات ریاضی)

73004

1

کارورزی3 (کارآموزی در ادارات وزارت امور خارجه)

73006

1

کارورزی 4 (کارگاه های آموزشی)

73008

1

003

زبان تخصصي اول: 1 ( انگلیسی)

51001

1

انگلیسی2

51002

1

انگلیسی3

51003

1

انگلیسی4

51004

1

زبان تخصصی دوم: 1 ( فرانسه یا اسپانیایی)

61001

1

زبان تخصصی دوم 2

61002

1

زبان تخصصی دوم 3

61003

1

 

 

کد درس

 

دروس پيشنياز رشته مطالعات منطقه ای

 

شماره درس

 

تعداد واحد

002

کارورزی1 (IT)

73002

1

کارورزی2 (مقدمات ریاضی)

73004

1

کارورزی3 (کارآموزی در ادارات وزارت امور خارجه)

73006

1

کارورزی 4 (کارگاه های آموزشی)

73008

1

003

زبان تخصصي اول: 1 ( انگلیسی)

51001

1

انگلیسی2

51002

1

انگلیسی3

51003

1

انگلیسی4

51004

1

زبان تخصصی دوم: 1 ( متناسب با گرایش)

41001

1

زبان تخصصی دوم 2

41002

1

زبان تخصصی دوم 3

41003

1


منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.