صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هاپروفایل اساتید درباره ماتماس با ماEnglish
دکتر حسین صمدی بهرامی

سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی
بسمه تعالی

 

مشخصات شخصي

نام و نشان: حسين صمدي بهرامي

وضعیت استخدامی: عضو هيئت علمی دانشکده روابط بين المل وزارت امورخارجه

رئیس گروه زبانهای بین المللی و زبان فارسی دانشکده روابط بین الملل

نام پدر: جهانگير

متولد: 1336/12/25 قریه شیزر طارم سفلی

شماره شناسنامه: 986

صادره: حوزه 9 قزوين

تحصیلات دنشگاهی

مدرک اخذشده

محل تحصيل

سال اخذ مدرک

1- دانشجوی دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی

دانشکاه علامه طباطبائی

آماده به دفاع از پایان نامه

2- کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي

دانشگاه تربيت معلم تهران  

1371

3- کار شناسي زبان و ادبيات زبان انگليسي

دانشگاه علامه طباطبائي        

1364

4- فوق ديپلم الکترونيک

دانشکده  علوم هوایی

1357

5- ديپلم زبان انگليسي

انستيتو زبانهاي خارجي

امريکا/تگزاس

1356

 

تجارب آموزشی و کاری

موضوع درس

محل

زمان تدريس

1- آواشناسي زبان انگليسي

دانشگاه آزاد

1380-1375

 

2- ESP متون روابط بین الملل

دانشکده روابط بین الملل

1370-1380

3-ESP متون مطبوعاتی انگليسي داخلی و بین المللی (PRESS1,2,3,)

دانشکده روابط بين الملل

1380-1372

4- ESP متون سياسي/حقوقی

دانشکده روابط بين الملل

1380-1372

5- ترجمه توافهمنامه و توافقات علمی /اقثصادی و فرهنگی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان

1380-1384

6-ESP تربيت بدني

دانشگاه تربيت معلم

1372-1370

7- مترجم دفتر حقوقی

دفتر حقوقی

1380-1370

8- انگليسي عمومي و مطبوعاتی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

1380-1377

9- خواندن و درک مفاهيم 1و2و3

دانشگاه علامه و آزاد

1380-1375

10- دستورنگارش 1و2

دانشگاه آزاد

1380-1375

11- گفت وشنود آزمایشگاهی

دانشگاه آزاد

1375-1380

12- انگليسي روابط بین الملل و علوم سیاسی و عمومی

دانشکده روابط بين الملل

1367 تاکنون

13- تدریس زبان فارسی

 

دانشکده روابط بين المل

1383 تا کنون

 

تجارب مدیریتی

مسئولیت

محل

زمان

1- مديريت گروه زبانهاي بین المللی و زبان فارسی

دانشکده روابط بين الملل

1377-1379

و از 1387 تا کنون

2- معاون گروه زبان انگليسي

دانشکده روابط بين الملل

1377-1371

3- مدير گروه زبان انگليسي

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي صالحان

1378-1379

4-طراحي و اجراي دوره هاي آموزش زبان انگليسي براي مديران

دانشکده روابط بين الملل و اداره کل آموزش وزارت امور خارجه

1380-1374

5- طراحي و اجراي آزمون های اعزام

دانشکده روابط بين الملل و اداره کل آموزش وزارت امور خارجه

79-1370

6-طراحي واجراي آزمون اعزام کليه گروههاي انگليسي  

دانشکده روابط بين الملل و اداره کل آموزش وزارت امور خارجه

77و78و1379

7-همکاري درطراحي واجراي آزمون اعزام کليه گروههاي انگليسي  

دانشکده روابط بين الملل و اداره کل آموزش وزارت امور خارجه

طي تمامي امتحانات اعزام انجام شده تا سال1380

8-ارائه مشاوره وطرح کلي آموزش زبان انگليسي

سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي

1380-1377

 

فعالیت های پژوهشی

1- راهنمای پایان نامه

راهنمای پایان نامه دوره ی کارشناسی ( ترجمه تئوریهای روابط بین الملل) 1377 دانشکده روابط بین الملل

2- طراحی ساختار فرهنگ فارسی- ازبکی و تعریف آوا نگاری واژه ها و مشارکت در تهیه و تدوین آن

فرهنگ مذکور بالغ بر 540 صفحه و 20000 واژه می باشد. 2003

3-تهیه کتابچه ی " مراکز آموزش عالی جمهوری آزبکستان"

کتابچه ی مذکور که در 154 صفحه تهیه شده است حاوی کلیه ی اطلاعات لازم درباره تمامی مراکز اموزش عالی جمهوری ازبکستان می باشد. 2002

4- تهیه ی جزوه ی آموزش آواشناسی زبان انگلیسی

این جزوه برای تدریس آواهای موجود در زبان انگلیسی به دانشجویان مقطع کارشناسی تهیه شده و نواقص آن در طی چندین ترم تدریس درس مذکور در دانشگاه رفع شده و می شود به صورت یک کتاب به چاپ برسد.

5- تهیه طرح جامع آموزش زبان انگلیسی برای کلیه کارکنان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

طرح مذکور با توجه به نیاز کارکنان وزارت امور خارجه و جنبه های کاربردی زبان تهیه شده است

6- نماینده مطالعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان    

طی سالهای 1380 الی 1383 به عنوان نماینده مطالعاتی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان خدمت کرده و در تاسیس چهاراطاق زبان وفرهنگ فارسی در دانشگاه زبانهای خارجی سمرقند، دانشگاه دولتی بخارا، دانشگاه دولتی خوارزم، و دانشگاه اسلامی تاشکند نقش تعیین کننده داشته ام.

 

7- تهیه طرح جامع آموزش زبان انگلیسی برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

1388

 

 

منوی اصلی
تازه ها
 • تفسیر قرآن کریم «شمس»
  اثر حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مصطفی بروجردی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی اجبارآمیز
  تالیف: بهادر امینیان

 • خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا
  تالیف: محمدرضا دهشیری


صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.