صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
ايران و كنوانسيون تغيير آب و هوا، تاثيرات محتمل بر درآمدهاي نفتي كشور

ايران و كنوانسيون تغيير آب و هوا، تاثيرات محتمل بر درآمدهاي نفتي كشور

چکیده

توسعه توافقات و پیمان‏های بین‏المللی زیست‏محیطی، هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر بازار مصرف سوخت‏های فسیلی تأثیر دارد. از مهم‏ترین پیمان‏ها و توافقات در این زمینه می‏توان به کنوانسیون تغییر آب‏وهوا و پروتکل کیوتو اشاره‏ کرد که به‏ طور مستقیم بر بازار سوخت‏های فسیلی تأثیر می‏گذارند. در این توافقات، مسئول اصلی گرم‏شدن زمین، کشورهای توسعه­یافته صنعتی شناخته شده‏اند که طی مراحل‏ صنعتی شدن خود، با مصرف فراوان سوخت‏های فسیلی موجب انتشار گازهای‏ گلخانه‏ای در فضای اطراف زمین شده و بر این اساس، متعهد به کاهش سطح گازهای‏ گلخانه‏ای خود شده‏اند.

هرچند برای کشورهای در حال توسعه هیچ گونه تعهد کمّی کاهش انتشاری در قالب کنوانسیون و پروتکل کیوتو در نظر گرفته نشده است اما تأثیر مستقیم و غیر­مستقیم سیاست­ها و اقداماتی که کشورهای توسعه­یافته انجام می­دهند به صورت بالقوه­ کشورهای در حال توسعه را تهدید می­نماید.

بر این اساس آسیب­های ناشی از تغییر آب­هوا را به دو دسته آسیب­های مستقیم و آسیب­های غیر­مستقیم تقسیم نموده­اند که منظور از آسیب­های غیرمستقیم، آسيب­هاي اقتصادي ناشي از سياست­هاي كاهش انتشار و اقدامات مقابله­اي كشورهاي ضميمه يك پروتكل كيوتو بر کشورهایی با شرایط خاص، از جمله کشورهایی با اقتصاد وابسته به صادرات نفت می­باشد.

در این پایان­نامه قصد بر این است که این موضوع، یعنی تأثیر اقدامات مقابله­ای کشورهای توسعه­یافته و دیگر سیاست­های کاهش انتشار این گروه از کشورها بر درآمد­های نفتی کشورهای عضو اوپک به صورا کلی و جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص، بررسی گردد. این پژوهش در قالب تعدادی از مدل­های اقتصادی و با استفاده از سناریوهای پیشنهادی در اولین گزارش ملی تغییر آب­و­هوا در پی پیش­برد موضوع است. بر­اساس مطالعاتی که تا کنون انجام شده است مشخص ­گردیده که اجرای تعهدات پروتکل کیوتو می­تواند خسارات سنگینی را متوجه کشورهای عضو اوپک نماید، هرچند که اجرای سازوکار­های­ انعطافی پروتکل می­تواند هزینه اقتصادی محتمل برای کشور­های تولید و صادر­کننده نفت را کاهش دهد.

اهمیت و حیاتی بودن درآمدهای نفتی برای کشور به واسطه تکیه به اقتصاد تک­محصولی از یک طرف و همچنین لزوم توجه ویژه به مسائل زیست محیطی از طرف دیگر بررسی این مسئله را با پیچیدگی روبه­رو نموده است. اعمال هرگونه سیاست زیست­محیطی که درآمد نفتی را تحت الشعاع قرار دهد واجد اثر جدّی بر اقتصاد کشور خواهد بود؛ از طرف دیگر بی توجهی، یا کم­توجهی، به مسائل زیست­محیطی و لحاظ نکردن سیاست­های کاهش انتشار گاز­های گلخانه­ای به واسطه مصرف سوخت­های فسیلی، به تخریب محیط زیست کشور خواهد انجامید. در این پژوهش راهکارهایی جهت مقابله با این معضل دوپهلو ارائه گردیده است.

در ای‍ن ‌پایان­نامه از روش‌ تبیینی- ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ن‍وع‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍راس‍اس‌ م‍طال‍عات‌ و آم‍ار و اطلاع‍ات‌ ح‍اص‍ل‌ از م‍راک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌، ک‍ت‍ب‌، م‍ق‍الات و س‍ای‍ت‌­ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط م‍ی‌ب‍اش‍د. به علت تعداد بسیار کم منابع کتابخانه­ای، تمرکز بر کتب، مقالات، مؤسسات پژوهشی و سایت­هایی بوده که از طریق اینترنت دسترسی به آنها ممکن شده است.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.