صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
بررسي تطبيقي سياست خارجي انگليس در قبال اتحاديه اروپا و آمريكا

بررسي تطبيقي سياست خارجي انگليس در قبال اتحاديه اروپا و آمريكا

چکیده:

این نوشته در پی آن است که سیاست خارجی انگلیس را در قبال آمریکا و اروپا تبیین نماید،. ابتدا سیاست خارجی انگلیس در دوره تونی بلر را در قبال آمریکا و اروپا مطمح نظر قرار می دهیم. سپس بنیادهای روابط ویژه لندن و واشنگتن را مورد بحث قرار می دهیم و پس از آن فراز و فرودهای روابط انگلیس با همسایگان اروپایی را توضیح می دهیم. برای آزمون فرضیه نیز مطالعه موردی افغانستان را خواهیم آورد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. به نظر می رسد که سیاست خارجی انگلیس در دوره بلر ترکیبی از پیگیری منافع ملی مورد نظر واقع گرایان انگلیسی و لعابی از ارزشهای لیبرال دموکراسی مدنظر آرمان گرایان این کشور بود. هسته اصلی استراتژی کلان سیاست خارجی انگلیس در دوره بلر برای ایجاد موازنه بین آمریکا و اروپا ایفای نقش پل بین دو سوی آتلانتیک (آمریکا و اتحادیه اروپا) با ساز و کارهایی چون چند جانبه گرایی، اجماع و ائتلاف سازی بین‌المللی و مداخله بشر دوستانه بود. تحول پارادایمی ناشی از یازده سپتامبر و به تبع آن دکترین یکجانبه گرایانه بوش به همراه تفاوت در برداشت از تهدید و پاسخ به تهدید بین آمریکا و اروپا از عمده ترین مشکلات فراروی استراتژی پل بودن انگلیس بود. منطق اصلی سیاست خارجی انگلیس در دوره بلر شرایط جدید خودیاری است که در اثر بروز تحول پارادایمی جدید نظام بین‌الملل در فضای پس از یازده سپتامبر بود. نظام سیال و ژله ای تک قطبی به رهبری آمریکا انگلیس را متقاعد کرد که برای کسب قدرت، امنیت، منافع ملی و در نهایت ارتقای جایگاه خود در سلسله مراتب قدرت نظام بین‌الملل به ائتلاف با آمریکا روی آورد. از سوی دیگر خطر امنیتی سلاح‌های کشتارجمعی و تروریست به گونه ای بود که فقط آمریکا می توانست با آن مبارزه کند، انگلیس همچنین متوجه بود که با توجه به اهمیت ائتلاف سازی برای کسب مشروعیت جهانی، ضرورت تنویر افکار عمومی و لعابی از چند جانبه گرایی است که انگلیس برای آمریکا اهمیت استراتژیکی پیدا می کند و همزمان اروپائیان هم از سازوکارهای چند جانبه گرایانه، مبتنی بر ائتلاف و هنجاری استقبال می کنند، به عبارت دیگر انگلیس در صورت فرموله بندی منویات آمریکا در لفافه های چند جانبه گرایی، هنجاری و مبتنی بر ائتلاف می تواند در اروپا نقش و جایگاه ویژه ای پیدا کند.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.