صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
بررسي مقايسه اي سياست خارجي آمريكا در قاره آفريقا

بررسي مقايسه اي سياست خارجي آمريكا در قاره آفريقا قبل و بعد از 11 سپتامبر (مقايسه دوره 2001-1990 و 2008-2001)

چکیده:

ایالات متحده تنها ابر قدرت باقی مانده پس از جنگ سرد است که دارای منافعی در اقصی نفاط دنیا می باشد. آفریقا یکی از حوزه هایی است که ایالات متحده خیلی دیر به آن وارد شد ولیکن به جهت جاذبه هایی که برای این کشور داشت حضور خود را در آن حفظ کرد. در این پایان نامه در صددیم سیاست خارجی ایالات متحده در قاره آفریقا را در دوره های 199-2001 و دوره 2001 -2008 بررسی نماییم. نقطه عطف این دو دوره حادثه 11 سپتامبر است که سیاست خارجی ایالات متحده را دچار تغییراتی کرد. این تغییرات در سیاست آفریقایی این کشور نیز صورت پذیرفت که به واکاوی آن خواهیم پرداخت.

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است که فصل اول آن شامل کلیات می باشد. در ابتدای فصل پس از تشریح موضوع و علت اهمیت آن به مرور ادبیات پیرامون موضوع پرداخته شده است. فرضیه این تحقیق افزایش اهمیت قاره آفریقا برای ایالات متحده از لحاظ امنیتی و نفتی پس از حادثه 11 سپتامبر است. روش جمع آوری داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین اسناد مرتبط می باشد.

فصل دوم به بررسی اولویتها سیاست خارجی ایالات متحده در دوره پایان جنگ سرد تا 11 سپتامبر 2001 در قاره آفریقا می پردازد. در این دوره حوادثی در قاره آفریقا به وقوع پیوست که سیاست آفریقایی آمریکا را تحت تاثیر قرار داد؛ از جمله آنها می توان به حادثه سومالی، نسل کشی رواندا، بمب گذاری در سفارتخانه های آمریکا در آفریقا و نهایتا پایان آپارتاید در آفریقای جنوبی را ذکر کرد. پس از تشریح هر یک از حوادث فوق به چگونگی تاثیر این عوامل بر سیاست آفریقا یی آمریکا در طی این فصل اشاره می گردد. از دیگر عوامل مهم قابل ذکر طی این دوره می توان به تاثیر افرو-امریکن ها در سیاست های مربوط قاره آفریقای ایالات متحده اشاره کرد. این تاثیر در ارتقای جایگاه قاره آفریقا نزد سیاست مداران آمریکایی تاثیر بسزایی داشت.

در فصل سوم این پایان نامه به سیاست آفریقایی جرج بوش پسر اشاره می شود. محورهایی که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت در این دوره نیز بررسی می شود تا مبنای یکسانی برای مقایسه دو دوره بدست آوریم. از جمله این محورهای مشترک در هر دوره می توان به نقش ایالات متحده در مناقشات قاره آفریقا، کمک های بشر دوستانه ایالات متحده به آفریقا و نیز بررسی روابط تجاری ایالات متحده با قاره آفریقا اشاره کرد.

فصل آخر پایان نامه به بررسی درستی یا نادرستی فرضیه می پردازد. در ابتدا علت اهمیت حادثه 11 سپتامبر تشریح می گردد و تاثیر این حادثه بر روی سیاست خارجی یالات متحده به طور کلی مورد واکاوی قرار می گیرد. سپس این مصادیق این تاثیرات و تغییرات در سیاست خارجی ایالات متحده در قاره آفریقا مورد بررسی قرار می گیرد. با مقایسه داده های جمع آوری شده در فصول دوم و سوم به مقایسه این داده ها پرداخته می شود و اینکه آیا 11 سپتامبر در تغییر این مقادیر داده ها نقش داشته است به بوته آزمایش گذاشته می شود.

با نگاهی به روابط ایالات متحده با کشورهای قاره آفریقا و حجم مبادلات تجاری این کشور و کشورهای قاره آفریقا به تفکیک چنین بر می آید که اهمیت کشورهای نفت خیز قاره آفریقا بیش از سایر کشورهای زیر صحرا برای آمریکاست. با توجه به بررسی اسناد امنیت ملی آمریکا، قرار دادهای امنیتی ایالات متحده با کشورهای آفریقایی و ایجاد افریکام چنین به نظر می رسد که امنیت آمریکا به نوعی به امنیت در قاره آفریقا گره خورده است. جایگاه آفریقا در ارتباط با مبارزه تروریسم نزد سیاست مداران آمریکایی ارتقاء یافته و بویژه منطقه شاخ آفریقا برای آمریکا از این لحاظ اهمیت مضاعفی یافته است.

با ارائه دلایل و قرائن در فصل آخر درستی فرضیه به اثبات رسیده است یعنی اهمیت قاره آفریقا برای ایالات متحده پس از واقعه 11 سپتامبر افزایش یافته است. حادثه سپتامبر به طور کلی باعث شده است که بعد امنیت در سیاست خارجی آمریکا پررنگ تر شود که این موضوع در مورد قاره آفریقا نیز صادق است. لذا نفت قاره آفریقا پس از نامنی در خاورمیانه برای ایالات متحده حائز اهمیت گشت و قاره آفریقا بویژه شاخ آفریقا در مبارزه با تروریسم در سیاست خارجی آمریکا مهم تلقی شد.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.