صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
تبيين افراط گرايي در پاكستان ...

تبيين افراط گرايي در پاكستان و تاثير آن بر روابط تهران- اسلام آباد

چكيده:

پاكستان در سه دهه اخير شاهد گسترش سريع و معتنابه تحركات افراط گرايانه و خشونتهاي فرقه اي بوده است.عوامل مختلف داخلي و خارجي در اين روند دخيل بوده اند.در اين پايان نامه تلاش كرده ايم مهمترين عوامل را براي شناسائي ريشه ها و انگيزه هاي گسترش افراط گرائي و فرقه گرائي در اين كشور را بررسي كنيم. عليرغم وجود آثار مكتوب فراواني در مورد تحركات و اقدامات افراط گرايان در پاكستان، اما ريشه هاي اين پديده، حمايتهائي كه از آن صورت مي گيرد، و ماهيت و اهداف آن كمتر بحث شده است. در اين رساله سعي شده ريشه هاي اين افراط گرائي دسته بندي و بررسي شود و سازمانها، گروهها و احزاب افراط گرا معرفي گردند. به منظور تدقيق در علل رشد اين پديده، بحث نسبتا مفصلي در مورد رويكرد مردم، دستگاه حاكمه، احزاب مذهبي و سياسي و ارتش پاكستان به افراط گرائي و نيز رويكرد و نقش بازيگران مداخله گر خارجي در رشد اين پديده صورت گرفته است.

در پايان نتيجه گيري شده كه افراط گرائي در پاكستان در حال رشد بوده و خود را در سراسر اين كشور پهن كرده و با توجه به ماهيتش الزاما به خارج از آن سرزمين نيز سرايت كرده و آثار تخريبي خود را به رابطه ايران و پاكستان تحميل كرده و خواهد كرد.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.