صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
جهاني شدن و رابطه الگوي ليبرال دموكراسي با صلح و امنيت بين المللي

جهاني شدن و رابطه الگوي ليبرال دموكراسي با صلح و امنيت بين المللي

چکیده

به علت سرعت بالای فرآیند جهانی شدن، عرصه‌های نظری و عملی حیات بشری با تحولات شگرفی مواجه شده و در اثر فشردگی زمان و مکان، حوزه‌های داخلی و خارجی دولت - ملت‌ها به یکدیگر گره خورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این به هم پیوستگی، رابطه میان دموکراسی در داخل و صلح در خارج از مرزهای ملی است. هدف از این پژوهش، طرح ریزی چارچوبی نظری به منظور بررسی روابط متقابل میان فرآیند جهانی شدن، الگوی حکمرانی لیبرال دموکراسی و صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد. دموکراسی به عنوان موضوعی داخلی، ارتباطی ماهوی با ایجاد و تثبیت صلح در میان دولت‌ها دارد. در این راستا، با عنایت به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فرآیند جهانی شدن، قابلیت الگوی دموکراسی لیبرال، جهت تأمین صلح و امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. علی رغم جهان شمولی دموکراسی و تسلط مدل لیبرال دموکراسی بر اشکال دیگر حکمرانی در دوران پس از جنگ سرد، موفقیت چندانی در خصوص تأمین صلح و امنیت بین‌المللی حاصل نشده است. در واقع، محصور بودن لیبرال دموکراسی در داخل دولت - ملت‌ها و پیدایش تهدیدات امنیتی نوین که در فراسوی مرزهای ملی قرار می‌گیرند، موجبات ناکارآمدی این مدل حکمرانی برای تأمین صلح و امنیت جهانی را فراهم نموده است. تحول معنایی مفاهیمی همچون حاکمیت و هویت ملی در گرو فرآیند جهانی شدن، زمینه‌های مناسبی برای بسط دموکراسی به فراسوی مرزهای ملی فراهم ساخته است. در این راستا، الگوی دموکراسی جهان وطنی که معتقد به برابری تمام انسان‌هاست، مناسبت‌ترین بدیل برای الگوی دموکراسی لیبرال به شمار می‌رود. دموکراسی بیش از آنکه با ملت گرایی منطبق باشد با مفهوم حقوق بشر همسانی دارد. جهان شمولی اندیشه حقوق بشر همراه با مقبولیت جهانی دموکراسی، بستر حقوقی و سیاسی مناسبی را برای ایجاد و حفظ صلح جهانی فراهم می‌کند. در چارچوب جهان وطن گرایی، حقوق بشر مخصوصاً نسل سوم آن، دموکراسی را به صلح جهانی پیوند می‌زند. بسط اندیشه حقوق بشر در سطح جهانی هم به طرح دموکراسی جهانی کمک خواهد نمود و هم به صلح جهانی. مصادیق نسل سوم حقوق بشر، از قبیل مفهوم حق صلح ، حق توسعه و حق محیط زیست در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و نیل به آن‌ها رافع مهم‌ترین تهدیدات امنیتی جدید می‌باشد. بنابراین، ایده شهروند جهانی که مفهوم محوری جهان وطن گرایی است، احساس مسئولیت جهانی را برای مقابله با مشکلات زیست محیطی و ریشه کنی فقر جهانی بر می‌انگیزد و با تضعیف هویت‌های قومی، مذهبی و ملی، فلسفه وجودی بسیاری از برخوردهای بین‌المللی را از بین می‌برد.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.