صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
ديپلماسي عمومي ج.ا.ايران در لبنان

ديپلماسي عمومي ج.ا.ايران در لبنان

چکیده

این رساله که در چهار فصل سازماندهی شده است، با در نظر گرفتن اهداف علمی و عملی به نگارش درآمده است. از اهداف عملی این پایان نامه شناسایی مولفه های قدرت نرم ایران می باشد. امری که در صورت موفقیت می تواند مسیر ایران را در رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور هموارتر نماید. در باب اهداف علمی باید گفت این رساله در صدد ارائه یک چارچوب مناسب برای توصیف و تبیین دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی می باشد.

در این بین لبنان، در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، به لحاظ همگرایی مذهبی و نوع ساختار سیاسی خاص ، می تواند گزینه مناسبی جهت تبیین عملی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران تلقی گردد. لبنان، در این منطقه به لحاظ موقعیت استراتژیک، کثرت شیعیان و به دلیل روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه، از جمله کشورهایی بوده که بیشترین تاثیر را از ایران، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، گرفته است.

این کشور از آن جهت که پایگاه و کانون پیوند میان دنیای عرب از یک سو و ارزشهای غربی از سوی دیگر است، همواره مرکز الهام بخش اندیشه های اجتماعی و سیاسی بوده و در زمینه ادبیات و آموزش بر خاورمیانه تاثیر گذار می باشد. بنابر این هر کشوری که بتواند بر افکار عمومی و جامعه نخبگان فکری لبنان تاثیر بیشتری داشته باشد، به طور طبیعی این نفوذ به سایر کشورهای عربی و منطقه خاورمیانه نیز تسری می یابد.

فعالیت های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در این کشور، بیشتر در قالب دیپلماسی فرهنگی تجلی می یابد که توسط بازیگران دولتی و خصوصی به اجرا درآمده است. در این کشور فرصت هایی مانند حضور قوی طایفه شیعه، سازماندهی منسجم این گروه در قالب جنبش حزب الله، ضعف دولت و ساختار طایفه ای، باعث تسهیل فعالیت های دیپلماسی عمومی ایران گردیده است.

ایران، به دلیل روابط تاریخی دراز مدت با کشور لبنان موفق گردیده است که ذهنیت تاریخی مثبتی از خود در بین افکار عمومی برجای بگذارد. امری که برای سایر رقبا مانند فرانسه، با تجربه استعماری، آمریکا، با تجربه دخالت در امور داخلی لبنان، هرگز محقق نشده است.

جمهوری اسلامی ایران، توانسته است با مشارکت در ایجاد گروه حزب الله و حمایت همه جانبه از این جنبش، که امروزه قوی ترین و محبوب ترین بازیگر سیاسی این کشور به شمار می رود، جایگاه مطلوبی در قلب ها و اذهان لبنانی ها برای خود ایجاد کند. علاوه بر این، همسویی سیاست خارجی ایران در رابطه با کشورهای همسایه لبنان، به خصوص اسراییل، با تمایلات قاطبه افکار عمومی در لبنان باعث گردیده که این کشور دیپلماسی عمومی کارامد و موفقی از خود به نمایش گذاشته و این امر موجبات افزایش قدرت نرم ایران را در این منطقه فراهم آورد.

لازم به ذکر است، روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها بصورت کتابخانه ای - اسنادی، و با عنایت به منابع مکتوب، مانند کتب، مقاله و منابع اینترنتی می باشد.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.