صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
مقايسه سياست خارجي آمريكا و چين بعد از جنگ سرد تا 2010

مقايسه سياست خارجي آمريكا و چين بعد از جنگ سرد تا 2010 (مطالعه موردي: سودان)

چکیده :

در این پژوهش در پی مقایسه سیاست خارجی امریکا و چین به عنوان دو قدرت بزرگ فعال در صحنه سیاسی افریقا در قبال سودان در دوران بعد از جنگ سرد تا سال 2010 بوده ایم. همچنین شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای همراه با درنظر گرفتن نظر کارشناسان گردآوری شده است. در این پژوهش برای پیش برد و سپس اثبات فرضیه خود در ابتدا به توصیف و تحلیل علت اهمیت سودان برای قدرت های بزرگ و سپس ریشه یابی بحران های امنیتی در ا ین کشور پرداخته شد. با بررسی سیاست های افریقایی دو کشور امریکا و چین و سپس بررسی و تبیین سیاست خارجی این دو قدرت جهانی در قبال سودان، اولویت ها و اهداف اصلی این دو کشور در این حوزه مشخص شد. بدین صورت که دسترسی به ذخایر نفتی سودان، تضعیف نظام سیاسی این کشور و یا تلاش برای تغییر رفتار آن و مبارزه علیه تهدیدات تروریستی اولویت های اصلی در سیاست خارجی امریکا در قبال سودان به شمار می رود و چین نیز به عنوان یک قدرت نوظهور جهانی اهدافی مانند در اختیار گرفتن کنترل ذخایر انرژی سودان، تلاش برای گسترش روابط تجاری با سودان و افزایش صادرات خود به این کشور و همچنین گسترش نفوذ سیاسی خود در سودان برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه ی جهانی در رقابت با امریکا را تعقیب می کند. بدین نحو که هر دو قدرت بزرگ امریکا و چین با وجود رقابت در ساختار آنارشیک نظام بین المللی تا حدودی اهداف مشترکی را در قبال سودان مانند تلاش برای دسترسی به نفت این کشور تعقیب می کنند ولی نوع نظام سیاسی سودان و نحوه رفتار آن با توجه به رویکردهای کلی و اهداف و استراتژی های در سیاست خارجی امریکا و چین به خصوص در سطح منطقه ای باعث رقابت این دو قدرت و بروز رفتارهای متفاوت از سوی آن ها در قبال سودان شده است.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.