صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
بررسي تطبيقي نقش منطقه اي جمهوري اسلامي ايران ...

بررسي تطبيقي نقش منطقه اي جمهوري اسلامي ايران در خاورميانه و برزيل در آمريكاي لاتين از فروپاشي نظام دو قطبي تا 2008

چکیده

اولویت بندی­های سیاست خارجی کشورها، درسایه فروپاشی نظام دوقطبی در دهه نود، و ایجاد فرصتی بدیل برای قدرت­یابی دولت-ملت­های میان­پایه در نظام بین­الملل، تحولی بنیادین یافت. امری که موجد عکس­العمل­های قدرت­های منطقه­ای و بین المللی درقبال این سیاست ها گردیده است.

 

این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی نقش منطقه­ای دو کشور ایران و برزیل در بازه بیست ساله پس از فروپاشی نظام دوقطبی انجام شده که می­تواند به درک درست ما از سیاست خارجی این کشورها در این دوران یاری برساند. سوال اصلی مطرح شده در این راستا این است که تفاوت میان اولویت­­بندی سیاست خارجی ایران و برزیل، چه تاثیری بر نقش منطقه­ای آنها داشته است؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه مطرح شده که از آنجا که ایران در زنجیره سیاستگزاری خارجی خود، اولویت را در اهداف امنیتی-سیاسی دیده و درمقایسه با آن، کشور برزیل اهداف اقتصادی را محوریت بخشیده، بنابراین نقش منطقه­ای ایران، در عمل با مقاومت بیشتری هم در منطقه و هم در نظام بین الملل، روبرو گردیده است. در جهت اثبات یا رد این فرضیه تلاش شده با استفاده از روش تحلیلی و برمبنای دو نظریه سیاست خارجی مقایسه­ای و منطقه­گرایی به بررسی و تحلیل داده­ها پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان دهنده اثبات فرضیه مذکور می باشد.

با بررسی سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه و برزیل در منطقه آمریکای لاتین و در نهایت بررسی تطبیقی آن، این نتیجه حاصل می­شود که در چرایی رویکردهای تقابلی جدی­تر رقبای منطقه­ای و قدرت­های بین­المللی درقبال ایران نسبت به برزیل، عوامل چندی تاثیر­گذار بوده­اند. نوع اولویت بندی هدف ها در سیاست خارجی ایران، رفتار خارجی خاص این کشور درقبال خاورمیانه و اهمیت ژئوپولیتیک منطقه برای نظام بین­الملل، که درکنار منافع استراتژیک قدرت مداخله­گر ایالات متحده آمریکا در منطقه سبب واکنش­های فوق گردیده­است. هر چند شباهت هایی خاص میان ایران و برزیل در عناصر بالقوه قدرتمندی منطقه­ای وجود دارد، اما به­دلیل رویکردهای متفاوت این دو کشور در هدفگذاری خارجی شان، بازخوردهای متفاوتی توسط قدرت های منطقه­ای و بین المللی بر دو کشور بار شده است.

کلمات کلیدی: سیاست خارجی، قدرت منطقه­ای،ژئوپلیتیک، سیاست خارجی تطبیقی.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.