صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
بررسي ديپلماسي عمومي ج.ا.ايران از منظر تئوري هاي تصميم گيري

بررسي ديپلماسي عمومي ج.ا.ايران از منظر تئوري هاي تصميم گيري

چکیده تحقیق

امروزه با توجه به پر رنگ تر شدن نقش افکار عمومی در معادلات بین المللی راه های جلب آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار گشته اند .یکی از وسایل تحقق این موضوع دیپلماسی عمومی است .کشورها هرکدام بنا بر شرایط وامکانات خود در این عرصه به فعالیت مشغول هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله این کشور ها است .اما با وجود تلاش های فراوان صورت گرفته ،مشاهده می شود که دست آورد این فعالیت متناسب با اقدامات صورت گرفته و ظرفیت های موجود در این زمینه نمی باشد . در واقع مسئله مورد نظر در تحقیق حاظر نیزراجع به چرایی این موضوع می باشد . برای به دست آوردن پاسخ سئوال مورد نظر تحقیق حاضر در پنج بخش انجام شده است. درابتدا به کلیات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه بازبینی مفهوم دیپلماسی عمومی صورت پذیرفته است در این بخش ضمن بررسی اهمیت موضوع ،مفاهیم مترادف ، ابزار ، روش ها و ابعاد دیپلماسی عمومی نیز مورد بررس قرار گرفته اند .پس از این موضوع در بخش بعدی شرایط کارآمدی دیپلماسی عمومی مورد توجه قرار گرفته وجهت دست یابی به الگوی کارآمدی دیپلماسی عمومی، دیپلماسی عمومی چندین کشور موفق و نا موفق در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است ودر آخر الگوی سه گانه رهبری ،منابع و مجریان و شناخت در کارآمدی دیپلماسی عمومی به دست آمده است . در ادامه دیپلماسی عمومی ایران از بعد منابع ،کارگزاران و مبحث هدایت و تصمیم گیری با توجه به الگوی ارایه شده مورد بررسی قرار گرفته است و در آخر ضمن بر شمردن مشکلات فرا روی دیپلماسی عمومی عنصر رهبری و هدایت به عنوان مهمترین مانع در کارآمدی دیپلماسی عمومی ایران تشخیص داده شده است .

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.