صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
تغييرات اقليمي و انتشار گازهاي ...

تغييرات اقليمي و انتشار گازهاي گلخانه اي در مدل توسعه پايدار اجلاس كپنهاگ و بعد از آن

چکیده

امروزه یکی از مشکلات نو ظهور در عرصه روابط بین الملل تغییرات آب و هوایی که مسبب آن آلاینده ها و انتشار گازهای گلخانه ای است که باعث نازکتر شدن لایه ازون و از بین رفتن تدریجی آن شده است. بنابراین یخچال های قطبی در حال ذوب شدن هستند در نتیجه ما امروزه شاهد سیلاب های فراوان و طغیان رودخانه های و بارندگی های شدید و نامنظم و بهم ریختگی های آب و هوایی در نقاط مختلف جهان هستیم. امروزه همه كشورهاي جهان در راستاي توسعه پايدار بايد ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را كم و تنظيم كنند و از تخريب بي رويه منابع طبيعي براي توسعه خودداري كنند. کشورهای درحال توسعه مدعی هستند که با توجه به اصول توسعه پایدار در حمایت از توسعه اجتماعی و انسانی همواره به دنبال برنامه های توسعه ای خود هستند تا فقر را ریشه کن کنند و پذیرش تعهد الزام آور را مبنی بر کاهش انتشار را رد می کنند و کشورهای توسعه یافته را مسئول اصلی تغییرات آب و هوایی می دانند.کشورهای درحال توسعه همواره از حق مساوی در بهره برداری از طبیعت و اینکه هر شخصی حق مساوی در انتشار گازهای گلخانه ای دارد و همواره از انتشارسرانه گازهای گلخانه ای دفاع می کنند و از اصل عدالت در بهره برداری در عرض نسل حاضر و برای همه کشورها بدون تهدید منابع سایر کشورها و اصل پرداخت آلوده کننده های حمایت می کنند و بر پایداری اجتماعی توسعه پایدار تاکید دارند و اینکه مذاکرات تغییرات آب و هوایی نباید باعث عقب ماندگی این کشورها شود و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با چالش روبرو کند. در مقابل کشورهای توسعه یافته از اصل پایداری در بهره برداری از منابع و اینکه حفاظت از طبیعت مسولیت همگانی بشری است طرفداری می کنند و خواهان بر عهده گرفتن تعهدات الزام آور از سوی کشورهای درحال توسعه هستند. اما کشورهای درحال توسعه پذیرش هر نوع تعهدی را معادل ایجاد هزینه های اضافی می دانند و انجام هر نوع سیاست کاهش انتشار و انطباق را منوط به کمک مالی و تکنولوژی در حد وسیع و کافی می دانند، کمک مالی سالانه 600 میلیارد دلار تا 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار . این پژوهش به دنبال شرح مواضع کشورها و گروه ها و علل صف آرایی آنها مقابل هم و تلاش برای پیدا کردن راه حل است.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.