صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
مقايسه تطبيقي سياست خارجي آمريكا ...

مقايسه تطبيقي سياست خارجي آمريكا در مقابل ايران و كوبا در دوران جنگ سرد

چکیده

آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با توجه به ماهیت منافع جهانی خود و برخورداری از نقش رهبری جهان غرب، ضروری یافت که سد نفوذ شوروی را اساس استراتژی کلان خود قرار دهد و تعهدات وسیع­تر، بودجه نظامی فزآینده­تر، و در نهایت مداخلات گسترده­تر از ویژگی­های سیاست خارجی این کشور در دوران جنگ سرد گشت.

این پژوهش با هدف مطالعه چرایی و چگونگی برخورد آمریکا با ایران و کوبا پس از وقوع انقلاب در این کشورها در دوران جنگ سرد انجام شده است که می­تواند به درک درست ما از سیاست خارجی این کشور در این دوران یاری برساند. سوال اصلی مطرح شده در این راستا این است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران (1979-1991) و کوبا (1959-1991) چگونه شکل گرفته و در عمل چگونه اعمال شده است؟ و چه وجوه تشابه و افتراقی میان ایران و کوبا در این زمینه وجود دارد؟در پاسخ به این سوال، این فرضیه مطرح شده که آمریکا در راستای استراتژی حفظ وضع موجود و برقراری موازنه قوا، نسبت به ایران و کوبا پس از وقوع انقلاب در این کشورها تا پایان جنگ سرد رویکرد تقابلی در سیاست خارجی خود در پیش گرفت و آن را از طریق روش­های نظامی اقتصادی سیاسی و تبلیغاتی اجرا نمود. در عین این تشابه، بنا به نوع سیاست خارجی اتخاذی از سوی ایران و کوبا و اهمیت ژئوپلیتیک آنها، سیاست خارجی آمریکا نسبت به این دو کشور متفاوت بوده است. در جهت اثبات یا رد این فرضیه تلاش شده است با استفاده از روش تحلیلی وتاریخی و برمبنای نظریه واقع گرایی به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان دهنده اثبات فرضیه مذکور می باشد.

با بررسی سیاست خارجی آمریکادر دوران جنگ سرد به صورت جداگانه و در قبال ایران و کوبا و در نهایت مقایسه تطبیقی آن، این نتیجه حاصل می­شود که در چرایی اتخاذ رویکرد تقابلی آمریکا در مقابل ایران و کوبا عوامل مشترکی تاثیر گذار بوده­اند. نوع نظام بین­المللی، نوع سیاست خارجی اتخاذی از سوی ایران و کوبا پس از انقلاب و اهمیت ژئوپولیتیک این دو کشور، که به عنوان عوامل چرایی اتخاذ رویکرد تقابلی آمریکا مورد بحث قرار گرفته اند، تحت عامل کلان­تر و اساسی­تر سیاست حفظ موازنه قوا و وضع موجود آمریکا در دوران جنگ سرد، اهمیت و معنای خود را به دست می­آوردند. هر چند تفاوت­هایی خاص میان ایران و کوبا در مورد نوع سیاست خارجی اتخاذی از سوی آنان پس از وقوع انقلاب در این کشورها و همچنین اهمیت ژئوپلیتیک آنها وجود داشت اما به علت حاکم بودن اصل موازنه قوا بر سیاست خارجی آمریکا، این کشور کلیه رفتارهای مخالف با نظم موجود را غیرقابل قبول تلقی می­نمود و از این رو در یک نگاه کلی، تفاوتی در نوع رویکرد آن نسبت به دو کشور یاد شده وجود نداشت و بنابراین تقریبا از روش­ها و ابزارهای مشابهی مانند تلاش برای اتحاد و بهره برداری از میانه روها در ابتدای انقلاب، ایجاد جنگ روانی و استفاده از تبلیغات سیاسی کوبا، و تحریم­های مختلف به خصوص اقتصادی و استفاده از اقدامات نظامی و نیز در جهت اعمال سیاست خارجی تقابلی خود استفاده نمود. هر چند نوع و نحوه بکارگیری آن­ها در مورد هر کشور با توجه به ویژگی­ها و شرایط خود متفاوت می­باشد.

کلمات کلیدی: سیاست خارجی، جنگ سرد، منافع ملی، موازنه قوا، ابرقدرت.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.