صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
فائو و بحران ناامني جهاني مطالعه ي موردي آسياي جنوبي

چكيده

امنيت غذايي از جمله موضوعاتي است كه نحوه تصميم سازي در دو سطح ملي و بين المللي را با چالش مواجه ساخته

2006 است كه ساختارهاي تصميم گيري - است. شاهد آن هم بحران افزايش قيمت شديد مواد غذايي ميان سال هاي 2008

در دو سطح ملي و بين المللي را براي مقابله با اين بحران ناتوان ساخته است.

2006 كه موجب تشديد سوء تغذيه - چگونه فائو نتوانسته است از وقوع بحران افزايش بي رويه قيمت سال هاي 2008

و افزايش ميزان گرسنگي به مرز يك ميليارد نفر شده است جلوگيري كند؟ فائو از بدو تاسيس دو روند در فعاليت هاي خود

پيگيري نموده است: 1- حمايت در قالب كمك هاي فني و مالي به پروژه ها در كشورهاي مختلف 2- ايجاد مدل هاي كلي

براي سياستگذاري در سطوح ملي و بين المللي تا موضوعات مربوط به امنيت غذايي در زير چتري واحد هماهنگ گردد.

در پژوهش پيش رو تلاش مي گردد تا روند دوم كه ظرف دو دهه اخير در صدر فعاليت هاي فائو قرار گرفته است

بررسي گردد و ميزان موفقيت آن در مقابله با ناامني غذايي روز افزون در سطح ملي و بين المللي مورد ارزيابي قرار گيرد.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.