صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در آمريكاي لاتين

چکیده

پایان نامه حاضر در پی بررسی و مطالعه بنیاد هاي سیاست خارجی آمریکا نسبت به آمریکاي لاتین در دوران

ریاست جمهوري جرج دبیلیو بوش و پی آمدهاي حاصل از آن می باشد. بعد از اتفاق افتادن حوادث تروریستی 11

سپتامبر 2001 ، آمریکاي لاتین نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین مناطق نفوذ آمریکا از تاثیرات به وجود آمده

سیاست جنگ علیه ترور واشنگتن برکنار نماند. به گونه اي که در این دوره آمریکا به آمریکاي لاتین به عنوان

منطقه اي نگاه می کرد که می توانست در اختیار تروریست ها براي حمله به منافع آمریکا قرار بگیرد.

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در آمریکاي لاتین در طول تاریخ همواره با نوعی تداوم روبرو بوده است

که مسائل اقتصادي و امنیتی اجزاء جدا نشدنی آن را تشکیل می دهند بنابراین در دوره ریاست جمهوري بوش نیز

مبارزه با تروریسم و اجرایی کردن قرارداد تجارت آزاد آمریکا دو پایه اصلی سیاست خارجی آمریکا در آمریکاي لاتین

را تشکیل می دادند.

اجراي سیاست هاي فوق از یک سو منجر به افزایش کمک ها و هزینه هاي نظامی آمریکا به آمریکاي لاتین

به منظور مبارزه با تروریسم گردید و از سوي دیگر تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر جنگ علیه ترور به همراه آثار

سوء اصلاحات اقتصادي انجام شده دهه 80 در آمریکاي لاتین و رفتار تند و رادیکال آمریکا با حکومت هاي

آمریکاي لاتین در طول جنگ سرد باعث سرعت بخشیدن به روند تمایل به ایده چپ نوین در میان کشورهاي

آمریکاي لاتین شد.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.