صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هاپروفایل اساتید درباره ماتماس با ماEnglish
دکتر سيد حسين سادات ميداني

«شرح حال»
سيد حسين سادات ميداني
hossen_sadat@yahoo.com

* شرح حال کلی
• متولد 20 بهمن ماه 1354، مشهد
• متاهل دارای سه فرزند
• دیپلم رشته ادبیات و علوم انسانی با رتبه اول (1373)
• اخذ "مدرک کارشناسی" در رشته حقوق کنسولی از دانشکده روابط بین الملل با رتبه اول (1377)
• اخذ "مدرک کارشناسی ارشد" حقوق بین الملل از دانشگاه تهران با رتبه اول (1381)
• اخذ "مدرك دکتری" حقوق بین الملل دانشگاه تهران با درجه عالي (1387)
• تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی مقدماتی با زبان های عربی و فرانسه

* کارهای پژوهشی
الف- کتاب ها:
• دادرسی های بین المللی: دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، انتشارات جنگل، چاپ اول 1384، چاپ دوم 1387. چاپ سوم 1389. (مشترک با دکتر سید باقر میرعباسی)
• دادرسی های بین المللی: دیوان بین المللی دادگستری، مسائل روز، چكيده آراء و اسناد، انتشارات جنگل، چاپ اول 1387 و چاپ دوم 1389. (مشترک با دکتر سید باقر میرعباسی)
• دادرسي هاي بين المللي: ديوان بين المللي دادگستري، ادله اثبات دعوي، انتشارات جنگل، چاپ اول 1388
• صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، پاییز 1384، چاپ دوم 1387.
• واقعيت هاي اساسي برنامه هسته اي ايران (بخش حقوقي كتاب)، به اهتمام کاظم غریب آبادی، معاونت حقوقي و بين المللي وزارت امورخارجه، چاپ اول، 1387، ص-ص. 127-160.

ب- مقاله ها:
1- انگلیسی:
• International Court of Justice and World Peace, in: Right to Just Peace, Nader Saed (ed), ISBN: 978-964-04-5626-2, 2011, pp. 66-87.
• The World Court Judicial Policy in the Oil Platforms Case, AALCO Quarterly Bulletin 1(2005), pp. 82-107.
• An agenda for War: the Law of Self-defense In The Light of 11 September Terrorist Attacks, Tilburg Foreign Law Review, vol. 10 (2002), no.1, pp. 76-81.
2- فارسی:
- تالیفی:
2-1- منتشره در مجلات:
• حق دادخواهی و مصونیت قضایی دولتها رأي دیوان بین المللی دادگستري در اختلاف آلمان و ایتالیا، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ٦٩ ، بهار ١٣٩٤ ، ص - ص. ١٢٥ تا ١٥٨.
• پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویه دیوان بین المللی دادگستری، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (علمی - پژوهشی)؛ دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، ص - ص. 237-253.
• ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (علمی - پژوهشی)، دوره 42، شماره 1، بهار 1391، ص - ص. 161 - 179.
• اجرای حقوق بین الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه ها و رویه ها، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره چهارم، سال 1387، ص ص. 171-218.
• حمایت دولتها از افراد در حقوق بین الملل: یادداشتی بر حمایت از افراد با تابعیت مضاعف در قبال دولت متبوع دیگر، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا (علمی - تخصصی)، بهار-تابستان 1389، شماره 23، ص ص. 1-25.
• مصادره و استرداد دارايي هاي نامشروع و تعهدات اعضاي كنوانسيون ملل متحد براي مقابله با فساد، مشترک: افشين پاكجو، عليرضا ديهيم، سيد حسين سادات ميداني، فصلنامه دانش ارزيابي (علمی - تخصصی)، سال دوم، شماره 5، پاييز 1389، ص - ص. 35 - 60.
• عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران: از ارجاع تا تحریم، مشترک با سید قاسم زمانی، مجله پژوهشهای حقوقی (علمی - ترویجی) ، شماره 10، 1385، ص ص. 15-54.
• شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی، فصلنامه سیاست خارجی (علمی - ترویجی)، سال بیستم، شماره 1، بهار 1385، ص ص. 1-31.
• جبران خسارات وارده به جمهوري اسلامي ايران به دليل حملات غير قانوني ايالات متحده به سكوهاي نفتي، مجله پژوهشهای حقوقی (علمی - ترویجی)، شماره 9 ، 1385، ص ص. 123-139.
• نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: محکومیت قضایی اسرائیل، فصلنامه سیاست خارجی (علمی - ترویجی)، سال هیجدهم، شماره 3، پاییز 1383، ص ص. 651-685.
• نگرشی حقوقی به موافقتنامه پاریس درباره برنامه هسته ای ایران، مجله پژوهشهای حقوقی (علمی - ترویجی)، سال سوم، شماره 6، پاییز- زمستان 1383، ص ص. 91- 105.
• بررسی حقوقی توسل به زور در قبال تروریسم، فصلنامه نهضت، سال سوم، شماره 12، زمستان 1381، ص ص. 37-54.
• مشروعیت توسل به زور علیه عراق از دیدگاه قطعنامه های شورای امنیت، مجله سیاست دفاعی (علمی - پژوهشی از اردیبهشت 1391)، سال یازدهم، شماره 3، 1383، ص ص. 107-126.
• ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره چهارم، شهریور 1383، ص ص. 13-17.
• حقوق حاکم بر دفاع از خود در پرتوی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در ایالات متحده آمریکا، فصلنامه دیدگاه های حقوقی (این نشریه از سال 1390 به فصلنامه دیدگاه های قضایی تغییر نام داده است) (علمی - پژوهشی از اسفند 1390)، شماره 23 و 24، 1380، ص ص. 49 - 67.
• نسل سوم دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري: دادگاه اختصاصي سيرالئون، بولتن مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشگاه تهران، سال اول، شماره سوم، ارديبهشت ماه 1380.

2-2 مقالات در انتظار چاپ (پذیرش شده)
• اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی (علمی - پژوهشی)؛


2-3- منتشره در مجموعه ها و گزارش همایش ها:
• تعلیق حقوق هسته ای ایران توسط شورای امنیت در بوته نقد حقوق بین الملل، (مشترک با آقای محسن نذیری)، در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن 21، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، به اهتمام سید قاسم زمانی، انتشارات شهر دانش، 1392، ص ص.
• تفسیر معاهدات بین‌المللی به¬عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری: تجربه پرونده سکوهای نفتی، مجموعه مقالات همايش نقش ديوان بين المللي دادگستري در تداوم و توسعه حقوق بين الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1389، ص ص. 155- 171.
• ملاحظات مکتوب جمهوری اسلامی ایران راجع به پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص آثار درگیری های مسلحانه بر معاهدات (قرائت اول)، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره ششم، 1389، ص ص. 233- 240.
• تعامل و تقابل عدالت کیفری و صلح جهانی: دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، در کتاب جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین المللی، رضا موسی زاده و اکبر امینیان (گردآوری و تنظیم)، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال 1390، ص ص. 209-248.
• بررسی حقوقی توسل به زور در قبال تروریسم، در کتاب تروریسم و حقوق بین الملل، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1385، ص ص. 255-283.
• دیوان بین المللی دادگستری و اصلاحات ملل متحد، در کتاب اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد ایران، رضا موسی زاده (گردآوری و تنظیم)، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385. ص ص. 203-248.
• تعامل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: دستاوردها و چشم اندازها، مجموعه مقالات همایش نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و حقوق بشردوستانه بین المللی، انتشارات کلام شیدا، چاپ اول، سال 1385، ص ص. 231-246.
• ادله اثبات دعوی در قضیه سکوهای نفتی، مجموعه مقالات پیرامون: رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چاپ اول 1384، ص ص. 145- 163.
• رژيم حقوقي حفاظت از محيط زيست قطب جنوب، در مجموعه حقوق محيط زيست و قوه قضائيه: مجموعه مقالات نخستين همايش حقوق محيط زيست ايران، تهران، انتشارات برگ زيتون، سال 1383، ص ص. 333-342.
- ترجمه:
• جبران خسارات افراد به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط دولتها: حال و آینده، ریکادو پیسلو مازشی، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره سوم، 1386، ص ص. 257-272.
• مشروعیت توسل به زور علیه عراق: بررسی نظریه پیش دستی در دفاع از خود، ماری الن اکنل، فصلنامه سیاست خارجی (علمی - ترویجی)، سال هفدهم، شماره 1، بهار 1382، ص ص. 113-146.
• مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ویکتور دوکورا لوگو، مجله پژوهشهای حقوقی (علمی - ترویجی)، شماره 4، 1382، ص ص. 77-105.

* کارهای آموزشی و پژوهشی:
• مدرس حقوق بین الملل در دوره های کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل (1393 تاکنون)
• مدرس حقوق بین الملل در دوره دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران (1394)
• مدرس حقوق بين الملل در دوره دكتري حقوق بين الملل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان (1388-1389)،
• مدرس حقوق بین الملل در دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی (1388)،
• مدرس حقوق بين الملل در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مدرسه عالي شهيد مطهري (1387-1389)،
• مدرس حقوق بین الملل در دوره کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس (1383)،
• ارائه مقاله و سخنراني در همايش انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد در مورد نقش ديوان بين المللي دادگستري در توسعه و تداوم حقوق بين الملل (1386)
• رئیس هیات مدیره موسسه غیرانتفاعی حقوق بین الملل پارس - تهران (1387 تاکنون)
• عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد (1382- تاکنون)،
• همکاری با مرکز عالی مطالعات بین المللی دانشگاه تهران (1380- 1388)،
• ارائه مقاله در همایش تعامل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دانشگاه تهران و برنامه توسعه ملل متحد (1382)،
• اخذ گواهی دوره حقوق بین الملل انستیتوی آموزش و تربیت سازمان ملل متحد (UNITAR) (2006)،
• اخذ گواهی دوره های حقوق بین الملل عمومی آکادمی حقوق بین الملل لاهه (2005 و 2006)

 

منوی اصلی
تازه ها
 • تفسیر قرآن کریم «شمس»
  اثر حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مصطفی بروجردی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی اجبارآمیز
  تالیف: بهادر امینیان

 • خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا
  تالیف: محمدرضا دهشیری


صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.