کارگاه ها

مرکز آموزش های دیپلماتیک دانشکده روابط بین الملل
با حمایت مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه
برگزار می کند:

سلسله کارگاه های آموزشی دانش افزایی فعالان عرصه دیپلماسی عمومی
سال هاست که دیگر دولت ها نه تنها فعالان عرصه دیپلماسی هستند و نه تنها مخاطبان آن. ارتباطات دولتها با بخش غیردولتی و بالعکس در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در عرصه دانش روابط بین الملل، رشته مهمی با عنوان «دیپلماسی عمومی» گشوده شده که از انواع سرفصل های مرتبط با دیپلماسی، فرهنگ، رسانه و غیره پر شده است.
سلسله کارگاه های آموزشی دانش افزایی فعالان عرصه دیپلماسی عمومی برای بحث و گفتگو درباره مفاهیم این حوزه، کارکردهای آن در عرصه سیاست خارجی، جایگاه هر دسته از فعالان این رشته اعم از دولتی و غیردولتی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت ایجاد زمینه هم اندیشی و تعامل این کنش گران با یکدیگر و با وزارت امور خارجه برگزار می شود.
عنوان تعدادی از سمینارهای آموزشی که با توجه به نیاز مخاطبان مختلف در این سلسله مباحث ارائه می شود از این قرار است:
• دیپلماسی عمومی؛ مفاهیم و کاربردها
• دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی ج. ا. ایران
• دمکراسی، حقوق بشر و دیپلماسی عمومی
• دیپلماسی فرهنگی و انواع آن
• پیوندسپهر و دیپلماسی عمومی
• دیپلماسی رسانه ای
• روش های به کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی ج. ا. ایران
• دیپلماسی عمومی، رفتارشناسی و رفتارسازی
• دیپلماسی عمومی و آوازه ملی
علاقمندان به این مباحث می توانند در این صفحه برخی از مطالب مرتبط نظیر اسلایدهای آموزشی استادان و معرفی برخی از منابع آموزشی برای مطالعه بیشتر درباره دیپلماسی عمومی دسترسی یابند.
همچنین در ذیل هر یک از عناوین ارائه شده، امکان ثبت نظر کاربران وجود دارد. آن دسته از شرکت کنندگان در سمینار که مایل باشند از طریق این صفحه فعالیتهای خود یا سازمان یا انجمن متبوعشان در عرصه دیپلماسی عمومی را به اطلاع دیگران برسانند، می توانند مطالب خود را به نشانی dtc@sir.ac.ir ارسال کنند. با ارسال نام و نشانی رایانامه (ایمیل) خود به این نشانی، همچنین می توانید مشترک خبرنامه مرکز آموزش های دیپلماتیک شوید و اطلاعیه دوره های آموزشی آینده این مرکز را دریافت دارید.