دکترهادی سلیمانپور

مشخصات دکترهادی سلیمانپور

مشخصات فردی

تاریخ تولد
1334/10/19
پست الکترونیک
example@info.ir
تلفن تماس
02161150000
محل تولد
تهران
مرتبه علمی
استادیار

تحصیلات

رشته تحصیلی
دکتری توسعه و محیط زیست بین الملل
تاریخ اخذ مدرک
1380/01/01

سوابق شغلی

# سمت از تاریخ تا تاریخ
1. عضو علمی کمیته ملی انسان و زیست کره، یونسکو 1383/01/01 1390/01/01
2. عضو علمی کمیته طبیعت گردی کشور 1383/01/01 1398/01/01
3. "مشاور اکو توریسم"، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور. 1383/01/01 1389/01/01
4. مشاور زیست محیطی و مدیر پروژه UNEP و CEP در آلودگی دریای خزر. 1385/01/01 1386/01/01
5. مدیر علمی طرح تدوین برنامه ملی گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور. 1386/01/01 1388/01/01
6. مدیر علمی تدوین نظام پایداری محیطی برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور 1387/01/01 1389/01/01
7. سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در "اسپانیا" و نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد "سازمان جهانی گردشگری". 1364/01/01 1368/01/01
8. مدیرمنطقه" امریکای جنوبی"، وزارت امور خارجه. 1368/01/01 1370/01/01
9. سفیر یا نمایندگی تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب امریکای لاتین شامل آرژانتین، پاراگوئه و شیلی. 1370/01/01 1374/01/01
10. مدیر اداره "سازمان ملل" (اداره اول سیاسی بین المللی) وزارت امور خارجه. 1374/01/01 1376/01/01
11. سفیر و معاون "نماینده دائم ایران نزد سازمانهای تخصصی بین المللی"، ژنو. 1376/01/01 1379/01/01
12. معاون مدیرکل "سازمان های تخصصی و اقتصادی بین المللی"، وزارت امور خارجه. 1379/01/01 1380/01/01
13. ریاست "گروه مطالعات توسعه پایدار"، وزارت امور خارجه. 1380/01/01 1380/01/01
14. معاون "محیط طبیعی وتنوع زیستی"، سازمان حفاظت از محیط زیست. 1382/01/01 1384/01/01
15. مدیرکل "همکاری های اقتصادی بین المللی"، وزارت امور خارجه. 1385/01/01 1388/01/01
16. معاون "افریقا"، وزارت امور خارجه. 1388/01/01 1390/01/01
17. ریاست "مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی" وابسته به وزارت امور خارجه. 1390/01/01 1398/01/01

مقالات

# موضوع عنوان مجله/فصلنامه/نشریه تاریخ انتشار
1. - نقش چند جانبه گرایی و ترتیب های تجاری منطقه ای در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شماره 3 1388/01/01
2. - اتحادیه اروپایی، منشور انرژی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم 1387/04/01
3. - Requirements of an International Legal Framework on Nature Based Tourism International Journal of Environmental Science and Technology. Vol.1 1384/11/01
4. - سازو کارهای بین المللی زیست محیطی و توسعه ای با اولویت های ملی فصلنامه سیاست خارجی، سال هجدهم 1383/01/01

کتاب ها

# عنوان انتشارات و سال نشر
1. International Environmental Governance, Challenges and Opportunities دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی /1391
2. چهارچوب شاخص ها و معیارهای توسعه طبیعت گردی در ایران معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک./1388
3. Nature Based Tourism: a Draft International Covenant کمیته زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی IUCN، با همکاری مرکز توسعه پایدار (CENESTA) و کمیته انسان و زیست کرده، کمیسیون ملی یونسکو ایران، برنامه SGP دفتر عمران سازمان ملل در تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست./1385

دانلود ها

# عنوان دانلود
1. اقتصاد سیاسی مشاهده/دانلود
2. تئوریهای اقتصاد سیاسی بین المللی مشاهده/دانلود
3. Biodiversity and specious week 6 مشاهده/دانلود
4. Biodiversity week 5 مشاهده/دانلود
5. Climate week 7 مشاهده/دانلود
6. Ecology classification week 2 مشاهده/دانلود
7. Ecosystems and Landscape week 4 مشاهده/دانلود
8. Energy week 10 مشاهده/دانلود
9. Environmental Problems week 1 مشاهده/دانلود
10. Food Security week 9 مشاهده/دانلود
11. Human population and its impact week 8 مشاهده/دانلود
12. Introduction to International Political Economy مشاهده/دانلود
13. The World Economy:A Millennial Perspective مشاهده/دانلود
14. Theoretical Evolution of International Political Economy مشاهده/دانلود