اعضای حقیقی

1- جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی - معاون محترم امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی

2- جناب آقای دکتر سعیدرضا عاملی - معاون محترم برنامه ریزی و فناوری دانشگاه تهران

3- جناب آقای دکتر سلیمی

4- جناب آقای دکتر سیدعباس عراقچی - معاون محترم حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و عضو هیئت علمی دانشکده

5- جناب آقای دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور - مشاور محترم وزیر امور خارجه در امور رهبردی و عضو هیئت علمی دانشکده