آموزش زبان فارسی

گروه زبان فارسی دانشکده روابط بین الملل با عنایت به این امر که زبان فارسی از شیرین ترین زبانهای جهان بوده و یادگیری آن می تواند پنجره ای را به سوی ادبیات، هنر و تاریخ ایران بگشاید و همچنین زمینه ای را برای کسب تجربه و شناخت اشعار شاعرانی چون حافظ و عارفانی چون مولانا و شیوه زندگی ایرانی فراهم آورد، اقدام به آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نموده است.
موجودیت فکری و فرهنگی و سرنوشت ملی ما با حفظ زبان فارسی، گسترش و اشاعه آن بستگی تام دارد؛ زیرا زبان وسیله اندیشیدن است. زبان غنی ریشه در فکری بارور و پویا دارد، پس تقویت زبان فارسی باعث تقویت فکر و فرهنگ اصیل ایرانی است.

گروه زبان فارسی دانشکده روابط بین الملل طی بیش از یک دهه فعالیت آموزشی خود در حوزه آموزش زبان فارسی، تجربه ای گرانبها در امر آموزش این زبان کسب نموده است و از تجهیزات و امکانات مناسبی از نظر کیفی -در نوع خود- در سطح کشور برخوردار می باشد و از آنجاییکه از حمایت وزارت امورخارجه نیز بهره مند می باشد، در صورت نیاز می تواند از پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات آموزشی نیز بهره گیرد. مزید بر این هرگز نگاه مادی و منفعت جویانه به امر آموزش نداشته است و همواره بر جنبه های کاربردی آموزش و به گونه ای که گره گشای نیازهای زبانی زبان آموزان در محیط زندگی و حرفه ای آنان باشد تاکید داشته است.
زمانبندی:
صاحب نظران علم آموزش زبانهای خارجی حدود 800 به علاوه و منهای 100 ساعت آموزش را برای فراگیری یک زبان خارجی از پایین ترین سطح تا کسب مهارتهای عمومی زبان در سطح پیشرفته، پیشنهاد می کنند که به طور معمول این میزان ساعات آموزشی با در نظر گرفتن عوامل مختلف به 12 الی 24 ترم آموزشی تقسیم می گردد.
ترم های آموزشی فوق الذکر با توجه به عوامل گوناگون در دوره های عادی، فشرده و یا گسترده اجرا می گردند.
گروه زبانهای خارجی و فارسی دانشکده نیز با توجه به آنچه ذکر شد، ترم های آموزشی خود را صورت دوره های مشروحه زیر برگزار می نماید:

1- کلاسهای دو روز در هفته و هر روز دو جلسه
2- کلاسهای سه روز در هفته و هر روز یک جلسه
3- کلاسهای سه روز در هفته و هر روز دو جلسه
4- کلاسهای چهار روز درهفته و هر روز یک جلسه
5- کلاسهای چهار روز در هفته و هر روز دو جلسه
6- کلاسهای پنج روز درهفته و هر روز یک جلسه
• گروه زبان فارسی علاوه بر کلاسهای عمومی آموزش زبان فارسی آقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی با اهداف ویژه، از جمله دوره های ویژه ی روزنامه نگاران، تحلیل گران، متخصصین روابط بین الملل و ایران گردان نیز می نماید.

دوره های آموزش زبان فارسی به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

1) دوره آموزش زبان فارسی به صورت خصوصی
1-1) آموزش زبان فارسی به گروهی از دیپلماتهای یک کشور بنا بر درخواست نمایندگی آن کشور
1-2) آموزش زبان فارسی به گروهی از دانشجویان یک دانشگاه طرف قرارداد همکاری یا تبادل دانشجو
1-3) آموزش زبان فارسی به دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات ایران دانشکده روابط بین الملل

2) دوره آموزش زبان فارسی به صورت عمومی
این دوره ها به صورت فصلی (هر 3 ماه یکبار) و به طور کلی 4 دوره در سال برگزار می گردد.
دوره های مزبور بر اساس میزان آشنایی متقاضیان به زبان فارسی در سطوح: مقدماتی1، مقدماتی 2 و متوسط (دو روز در هفته و به میزان 50 ساعت) برگزار می گردد.
شرکت در این کلاسها با توجه به عمومی بودن آن برای تمامی افراد خارجی مقیم ایران آزاد می باشد.