گروه های آموزشی

مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی

سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 

سید محمد کاظم سجادپور

 

دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل

 

smksajjad@yahoo.com

 

sajjadpour@sir.ac.ir

مشخصات فردی

 

-        متولد 1334 شیراز

 

-        متاهل و سه فرزند

مشخصات تحصیلی

 

-        لیسانس علوم سیاسی- دانشگاه تهران- 1357

 

-        فوق لیسانس روابط بین الملل- دانشگاه تهران-1360

 

-        دکتری علوم سیاسی- دانشگاه جرج واشنگتن- 1369

 

-        دوره تحقیقاتی فوق دکتری- دانشگاه هاروارد- 1371

سوابق اداری و اجرایی

 

-        عضو هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیویورک- 1378-1374

 

-        مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی بین المللی 1383-1378

 

-        سفیر نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ژنو- 1386-1383

 

-        رییس گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی و معاون پژوهشی دانشکده روابط بین الملل 1386 تاکنون

انتشارات

 

-        7 جلد کتاب در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جهانی شدن دیپلماسی چندجانبه

 

-        30 مقاله علمی در مجلات علمی و کتاب های روابط بین الملل در داخل و خارج ایران

 

-        150 مقاله در روزنامه ها، جراید و مجلات عمومی

 

-        ستون ثابت و هفتگی با عنوان "سیاست خارجی و دنیای پرتلاطم" در صفحه روابط بین الملل روزنامه اطلاعات از دی 1386 تاکنون

سوابق تدریس

 

-        تدریس در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده روابط بین الملل، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه عالی دفاع و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در درس های اصول روابط بین الملل، سیاست بین الملل، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، امنیت ملی، سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران، تحولات اجتماعی و فرهنگی آمریکا، ایران و همسایگان، روش پژوهش در روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل، شناخت آمریکا

علائق پژوهشی

 

-        سیاستگذاری سیاست خارجی، تاثیرات تحولات بین المللی بر سیاست خارجی ایران، امنیت بین الملل و امنیت منطقه ای، بازیگران جدید در روابط بین الملل، خاورمیانه در سیاست بین الملل، سیاست خارجی آمریکا

عضویت در مجامع علمی

 

-        عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

-        عضو هیات تحریریه مجله سیاست خارجی

 

-       عضو هیات تحریریه مجله تاریخ روابط خارجی

 

-        عضو هیات تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 

-        عضو مشاورین مجله مطالعات خاورمیانه

 

-        عضو هیات تحریریه مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس

 

-        عضو ستاد حقوق بشر

 

-        عضو مجمع مفهوم سازی حقوق بشر

 

-        عضو شورای راهبردی سیاست خارجی

 

-        عضو گروه علوم سیاسی کرسی های نظریه پردازی

 

-        عضو گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی