معرفی آموزش های دیپلماتیک ویژه دیپلماتهای خارجی (DTC)

آموزش های دیپلماتیک ویژه دیپلماتهای خارجی (DTC)

دیپلماتهای هر کشور جزو موثرترین کارشناسان در نظام تصمیم سازی به شمار می آیند و اگر اطلاعاتشان در مورد کشور و مردم ایران و نیز مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک یا با استفاده از رسانه های جمعی بین المللی به دست آمده باشد، شناخت صحیح و کاملی از ظرفیت های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و نظام سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نخواهند داشت. از این رو لازم است این اطلاعات به نحو مقتضی در قالب های آکادمیک و بازدید میدانی در اختیار ایشان قرار گیرد. دوره های آموزش دیپلماتیک مجموعه ای از مباحث علمی مرتبط با سیاست بین الملل، حقوق و سازمانهای بین المللی،‌ اقتصاد و تجارت بین الملل،‌ مسائل فرهنگی بین المللی و در نهایت مهارت های دیپلماتیک در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد که در موفقیت شغلی آینده ایشان نقش مؤثری بازی خواهد کرد. شرکت کنندگان در این دوره ها به مدد بازدیدهای متعدد در تهران و شهرهای دیگر تصویری واقعی از ایران دریافت می کنند.