دوره آشنایی با ایران معاصر (EPCI)

دیپلماتهای خارجی مقیم تهران و مسئولان میز ایران در وزارتخانه های امور خارجه دیگر کشورها، ایران شناسان، خبرنگاران خارجی و کسانی که در هر زمینه دیگر در کشور ایران یا در ارتباط با ایران به کار و فعالیت می پردازند نیازمند کسب اطلاعاتی درباره ادیان ایرانی به ویژه اسلام و مذهب تشیع، تاریخ معاصر ایران، جامعه و فرهنگ ایرانی،‌ هنرهای ایرانی و بالاخره علوم و صنعت در ایران می باشند. ارائه این اطلاعات به شکل تخصصی به زبان انگلیسی در کنار بازدیدهای مختلف در تهران و سایر شهرهای بزرگ عامل اصلی جذابیت این دوره برای مخاطبان خارجی است.