معرفی دوره ها و سوابق کارگاه های آموزشی

اداره آموزشهای حرفه ای و تخصصی دانشکده روابط بین الملل با در اختیار داشتن ظرفیت های بسیار خوب آموزشی و امکانات مورد نیاز که طی سالها فعالیت حرفه ای در زمینه آموزش دیپلماسی و امور بین المللی به دست آمده، در موارد متعدد طراح و مجری دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت درون سازمانی، برون سازمانی و علاقمندان بر اساس نیازهای خاص آنها بوده است. از جمله دوره هایی که تاکنون در این اداره اجرا شده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود: آشنایی با سازمانهای منطقه ای و بین المللی، آشنایی با سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن، آشنایی با مهمترین اسناد بین المللی، حقوق معاهدات بین المللی، آشنایی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، آداب رفتار و تشریفات بین المللی، دیپلماسی چند جانبه، اقتصاد و تجارت بین الملل، مذاکرات تجاری بین المللی و سازمانهای تجارت جهانی. دانشکده روابط بین الملل در پایان هر دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا می نماید.