معرفی دوره ها و کارگاه های آموزشی

معرفی

یکی دیگر از فعالیت های اداره آموزش های حرفه ای و تخصصی دانشکده روابط بین الملل، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، میزگــردها و همــایش های علمی و جلسـات سخنرانی تخصـصی در حوزه های سیـاسی، حقوقی و اقتصادی بین المللی پیرامون مسایل ملی و بین المللی برای سازمانهای دولتی، مردم نهاد و علاقمندان به حوزه های تخصصی است. این دوره ها با هدف گسترش و تعمیق دانش تخصصی در زمینه مســایل بین المللی، تبادل دیدگاهها و نظریات متفکرین، صاحبنظران، مسئولان و کارشناسان در حوزه مورد نظر برگزار می گردد. بهره گیری از تجارب عملی در راستای کاربردی کردن آموزه های نظری در زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی، ترکیب دانش و تجربه به عنوان یک الگوی مناسب برای آموزش حرفه ای از اهداف این دوره ها می باشد.